Biljartverslag 2009

Van de Biljartclub “het Bruine

...

op ´e hichte

kopopdehichte

...

Opening fietstunnels

Opening fietstunnels Tjerkwerd en

...

Tserkepaed 2010

Tsjerkepaad en

...

Voetbaltoernooi 2011

Op woensdag middag 23 juni ’11 kwamen om half 2, 40

...

Voetbaltournooi 2009

Verslag van de voetbal-spelletjesmiddag op 24 juni

...

Woning enquête

Onder

...