4 Mei 2013 Douzten Ouderkerken

Door Doutzen Ouderkerken

Dodenherdenking  4 mei 2013 Parrega-Hieslum
`Onthulling van de plaquette bij de Protestante kerk te Hieslum!`

Hieslum- Geboren in Parrega en daar gewoond tot mijn 22ste  jaar,  ben ik maar 1 keer naar de 4 mei herdenking geweest in Hieslum. Toen het verzoek van de Oranjevereniging  Parrega- Hieslum voor een artikel, bij de redactie van de Makkumer Belboei kwam, voelde ik mij aangesproken om hier positief op te reageren. In dit artikel kunt u achtergrond informatie lezen en een verslag van de herdenking in Hieslum op zaterdag 4 mei jl.

Op 13 mei 1943 om 21.42 vertrok vanaf RAF-basis Bardney, de Lancaster ED589 van het No. 9 Squadron RAF met als missie: een bombardement op de Skoda fabriek in Pilsen, Tsjecho-Slowakije. Het toestel werd boven Nederland neergeschoten door een Duitse nachtjager en stortte kort voor middernacht neer in Hieslum. Alle zeven bemanningsleden kwamen om bij de crash. De twee lichamen van sergeant James Buntin en sergeant John Charles Owen liggen begraven op het kerkhof bij de Protestante kerk in Hieslum. De lichamen van de 5 andere bemanningsleden zijn nooit terug gevonden.
De herdenkingsdienst in Hieslum is ook ter nagedachtenis van Johannes van der Meulen, Roelof van der Meer en Anne Meinema. Deze Parregaaster jonge mannen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen.

Voorafgaande aan de kranslegging en de onthulling van de plaquette was er een korte herdenkingsdienst in de Protestantse kerk te Hieslum. Een kleine bezetting van het muziekkorps Excelsior zorgde voor een ingetogen sfeer bij binnenkomst van de kerk.
Piet van der Meer verwelkomde iedereen en las daarna het gedicht `Ik heb` voor.
Dhr. Stienstra, kapitein van de Koninklijke Luchtmacht, hield een toespraak. Al 30 jaar lang is de dhr Stienstra betrokken bij het gebeuren in Hieslum. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is er een grafsteen geplaatst en in 1995 is door de gemeenschap van Parrega-Hieslum een originele steen geplaatst met daarop de 5 namen van de bemanningsleden. De herdenkingssteen en de plaquette vertellen het verhaal als er straks niemand meer is. Voor de nabestaanden is het ook belangrijk, hun dierbaren worden niet meer vermist. Namens de gemeente Súdwest-Fryslân hield dhr.Tonny de Vries een toespraak. Traditioneel werd het Nederlandse en het Engelse volkslied gespeeld tijdens deze herdenkingsdienst. De leerlingen van CBS De Paadwizer zongen tot slot het lied `Wat zou de wereld anders zijn`, waarna de 2 minuten stilte volgde. Na de kranslegging lieten de kinderen witte ballonnen op met daaraan een vredeswens.

De onthulling van de plaquette werd gedaan door Harke Brandsma, de oudste inwoner van Hieslum. Op deze bijzondere plaquette is een beschrijving te lezen van het gebeuren in 1943, een aantal foto’s en een fries gedicht, waarvan de dichter onbekend is. Het idee en het ontwerp is gemaakt door Enne Riemersma. Het was goed om terug te zijn en deze bijzondere herdenking mee te maken. Ik wil dit artikel besluiten met de woorden van het laatste couplet van het lied wat door de leerlingen van CBS De Paadwizer werd gezongen.

Wat zou de wereld anders zijn
als wij genezen zouden zijn
van eigen dunk en zucht naar macht
die al zo lang de oorlog bracht
en liefde ons eens en voorgoed
als echte mensen leven doen:
dan zal er hoop en toekomst zijn
voor allen die op aarde zijn.

Terug