Dorpsfeest 2010 verslag

1 dorpsfeest 2010 (14)

 

In het eerste weekend in juli staat traditioneel de grote blauw-witte tent als “feestbaken” aan de weg van Bolsward naar Workum, in Parrega! Ook dit jaar, kregen de bewoners en de vele gasten van de Oranjevereniging van Parrega-Hieslum weer een uitgebreid feestprogramma voorgeschoteld.

Traditioneel begint dit op vrijdagmiddag met de spelen van de basisschool de, Paadwizer i.s.m de Oranjevereniging.De kleuters hadden als thema in ”in Holland staat een huis”. De groepen waren ingedeeld in de kleuren rood wit en blauw.

Koe melken, bomen zagen en koekhappen waren enkele onderdelen van de spelletjes. Onder werkelijk tropische omstandigheden werden de spelen om 13.00 uur gestart, vanwege de warmte werden ze gehouden in de feesttent. Voor de vele kinderen werd weer een spektakel van jewelste, er werd gestreden om mooie prijzen. De 1e prijs was voor groep 7: Maaike,Kimberley, Jan Wicher, Sylona, PieterThysen Sybrecht. Als afsluiter van deze middag was ereen perfecte ‘Cooling Down’, georganiseerd door de brandweer. De kinderen en hun ouders lieten zich deze koude douche niet ontgaan en maakten dankbaar gebruik van de waterspuit.Hierna was het haasten om thuis te komen voor die uiterste belangrijke WK voetbalmatch Nederland-Brazilië. die Nederland glansrijk heeft gewonnen.

Op vrijdagavond was er de vijfjaarlijkse optocht, waar de creatieve talenten van de inwoners weer tot grote hoogte was gestegen met o.a Petje Pitamientje, de Hollandsche Poffertjes kraam, de melkmeisjes en de stoet met de vreemde wezens. Het was dan ook een bijzondere lastige klus voor de jury die bestond uit Paulien van ‘boer’Jan, dominee Gerrit Groeneveld en Michiel Galama.Na de optocht was er in de feesttent de Parregaaster Postcode Loterij Show, alle inwoners van Parrega, Hieslum en Dedgum hadden één dezer dagen een gouden enveloppe ontvangen en deden mee voor de straatprijs. Henk de Boer uit Hieslum werd de winnaar van deze loterij, de prijs was een complete buitenkeuken.De Suskes: Sipke de Boer, Sytse Haima (vm. Pigmeat) en Koos Keus sloten deze avond samen met een discotheek muzikaal af. En het bleef voor de meeste dorpelingen lang gezellig in de feesttent!Op zaterdagmorgen was er allereerst de herhaling van de optocht. In de optocht reed deze morgen een bijzondere auto mee. Dit jaar is het namelijk 75 jaar geleden dat de trekweg werd aangelegd. Buiten mededinging deed de oude Ford vrachtauto v.d .fam.v.d Akker mee, die in de jaren ’30 een vrachtautodienst had tussen Workum en Bolsward.De optocht werd ook deze ochtend muzikaal begeleid door muziekkorps Excelsior uit Parrega.De uitslag van de prijswinnaars van de optocht:1e prijs Petje Pietamientje, 1e prijs van de groepen: Zonder boeren nix te boeren en de 1e prijs van de wagens was voor de Mar: yn Waar en Wyn.De publieksprijzen waren er voor de eenlingen: Petje Pietamientje, groepen: de Hollandsche poffertjes kraam en voor de wagens: yn Waar en Wyn.
Om 11.00 was er een optreden van de band Just 4 Fun, in deze band speelt Karel Helder als drummer.
Tussendoor werd er nog een wedstrijdje sigaarroken en vinger haken gehouden, waar de winnaar en winnares een fraaie bokaal kreeg.’s Middags was er het volgende programma onderdeel,een spectaculair spelSlingeraap,dit vond plaats aan de trekvaart,elke deelnemer/ster was in ieder geval met het warme weer verzekerd van een nat pak,en men moest zienOm zover boven de trekvaart uit te komen. dit trok veel toeschouwers.Een leuke middag kregen de 50â‚Šers voorgeschoteld,met diversespelletjes in de feesttent,o.a hoefijzer gooien,raad en behendigheidsspelletjes hier was de deelname ook groot bij dit programma onderdeel.De groep van Gerrie Labordus,Atsje Wiersma,Harmen Stremler,Henk Zirkzee,Lena Boonstra,Elske Labordus en Wiebren Plantinga waren hier de winnaarsOm half acht ’s avonds was er nog een aardige afsluiter met diverse spelen en muziek in de Gearhing.Om 22.00 uur was het de beurt aan de band Back4more,met hun gevarieerderepertoire van soul,rock en ballads en hun fantastische lichtshow,speelde men de overvolle parregaaster feesttent plat.Al met al,bleef het lang gezellig,en kon het bestuur wederom,tevreden terug zien op een geslaagde editie van het Parregaaster dorpsfeest,je bent er geweest of gaat er misschien nog wel naar toe,die mogelijkheid is er in ieder geval weer in 2011!Op zondagavond was er om 19.30 uur als afsluiting van het dorpsfeest,nog de tentdienst o.l.v. ds Groeneveld,met als thema: In Holland staat een huis.Met de gelijkenis van de verloren zoon,en het prachtige beeld van het schilderij van Rembrand,en de muzikale medewerking van Excelsior,werd deze dienst besloten met het gezamenlijk zingen van it Fryske Folksliet.