Algemeen_hieslum

Hieslum is een klein dorp met 78 inwoners dat tussen de Oudegaaster Brekken en Parrega in ligt, het merkwaardige is dat de dorpskern zelf de minste inwoners heeft, de meeste inwoners wonen in de buurtschappen Atzeburen en Idserdaburen en in de omliggende boerderijen. De mooiste straatnaam is wel de Tempelreed, het pad dat voert naar de boerderij de Tempelhieslum

De kerk staat iets naar achter en kwam in de plaats van de middeleeuwse kerk die omstreeks 1300 was gebouwd en in 1874 is afgebroken waarna de huidige kerk is gebouwd.
Hieslum is een zeer oud dorp, al in 855 wordt het genoemd omdat een Folckerus uit Hieslum een schenking van 20 gras doet aan het klooster Werden in Duitsland. Later heeft het klooster Werden de Friese bezittingen verkocht aan de Johannieters van Sneek. In een opgave van kloosterbezittingen van Fulda komt Hieslum ook al zeer vroeg voor als Haslum.
Wie oude kaarten bekijkt, merkt al dadelijk, dat er voorheen hier heel wat meer water was dan nu. Verschillende meren en poelen zijn drooggelegd. Al meer dan 200 jaar geleden is het Sensmeer een polder. Dan was er ‘t Uylcke meer, de Hieslumer Ee, de Horse of de Horase en verschillende andere. Deze lage landen hebben dan ook de eeuwen door strijd tegen het water moeten voeren. Terpen zijn de eeuwen voor het jaar 1000 opgeworpen en op de grootste van deze hoogten zullen zo langzamerhand, wellicht rondom een kapelletje, de dorpen zijn ontstaan.
Op het kerkhof van Hieslum is een "oorlogsgraf" van het gemenebest te vinden. Op dit graf zijn 7 namen genoemd van personen die gesneuveld zijn.

Hieslum

De tiidgeast wist de boel noch wat te stjoeren:
De reden binne no fan glêd beton,
Op plakken rommen klompen 't fjild foar skuon,
Net alle pleatsen binne mear fan boeren.5hieslumjuli06Mar blykber giet it om 'e lêste oeren:
It rint hjir dea en 't spoar hat gjin stasjon,
As lei 't ûntfolkingsspoek mei in kanon
Yn dizze stilte op in proai te loeren.
Mar 't hat in tsjerke dêr't noch preke wurdt,
Dit stipke op 'e griene greidetekken,
Dat hjoed as kearn net folle mear betsjut.
En romteminsken komme oan har trekken.
It sicht is withoefier en 't eachweid grut
Yn 't gea tusken de Trekfeart en de Brekken.