de Pinfisker Januari 2018

de digitale pinfisker in een nieuw jasje

Lees de nieuwe pinfisker hier

 

Rotondes Parrega

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat met ingang van 17 mei 2016 tot en met 11 juli 2016 het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied voor iedereen ter inzage ligt. Het voorontwerp ligt bij de gemeentelijke balies in Bolsward en Sneek ter inzage. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-vont

De plannen voor Parrega zijn volgens de lijst met aan te pakken knelpunten:

N359 afslag Parrega-Noord: wensbeeld rotonde / ovonde

N359 afslag Parrega-Zuid: saneren of volwaardig voorrangskruispunt (of T-aansluiting)

Lees meer

Hieslum in de vorige eeuw

 

 

Compilatie van zwart/wit foto's en een filmpje.
Hieslum van de jaren dertig tot begin jaren zestig.
fotografie; Minne Brouwer en anderen. fotoscan; Enne Riemersma. Montage; frame to frame, Fred Geerling.