de Pinfisker december 2018

de digitale pinfisker.

Lees de nieuwe pinfisker hier

 

Dorpsvisie Parrega/Hieslum

De dorpsvisie is een mooi vormgegeven boekwerk van 82 pagina’s en ligt ter inzage in de Gearhing en in de winkel op Trekweg 68. Tevens is de Dorpsvisie in te zien op de website www.parregea.nl en hij is te koop voor € 12,50, ook op Trekweg 68.

Lees Dorspvisie hier

Deze dynamische dorpsvisie visie is een leidraad in het bepalen van de toekomst van de dorpen Parrega en Hieslum. Het geeft richting aan de ontwikkelingen die we als dorp wensen. Deze ontwikkelingen gaan over alle aspecten die onze dorpen bezighouden, zoals woonomgeving, verkeer en veiligheid, en ook onderwerpen als gemeenschapszin en verenigingen. Dorpsbelang wil in samenwerking met de gemeente bepalen welke mogelijkheden er zijn om de in de dorpsvisie genoemde ontwikkelingen en prioriteiten te realiseren. Woningbouw, aanleg fietspaden en groenvoorziening zijn 3 speerpunten waarmee Dorpsbelang de komende tijd aan de slag gaat.

Het bestuur van Dorpsbelang heeft het volste vertrouwen dat we in Parrega en Hieslum succesvol uitvoering gaan geven aan de ontwikkelingen en prioriteiten die we als dorp in deze dynamische dorpsvisie hebben gesteld!

Vanuit Dorpsbelang gaan we de dorpsvisie jaarlijks evalueren, maar het staat iedere bewoner vrij om de dorpsvisie vaker op de agenda te zetten.

Rotondes Parrega

Burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân maken bekend dat met ingang van 17 mei 2016 tot en met 11 juli 2016 het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied voor iedereen ter inzage ligt. Het voorontwerp ligt bij de gemeentelijke balies in Bolsward en Sneek ter inzage. Het voorontwerp is ook te bekijken op de website  www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer van dit bestemmingsplan is: NL.IMRO.1900.2016BPbuitengebied-vont

De plannen voor Parrega zijn volgens de lijst met aan te pakken knelpunten:

N359 afslag Parrega-Noord: wensbeeld rotonde / ovonde

N359 afslag Parrega-Zuid: saneren of volwaardig voorrangskruispunt (of T-aansluiting)

Lees meer

Hieslum in de vorige eeuw

 

 

Compilatie van zwart/wit foto's en een filmpje.
Hieslum van de jaren dertig tot begin jaren zestig.
fotografie; Minne Brouwer en anderen. fotoscan; Enne Riemersma. Montage; frame to frame, Fred Geerling.