Dorpsvisie Parrega/Hieslum

De dorpsvisie is een mooi vormgegeven boekwerk van 82 pagina’s en ligt ter inzage in de Gearhing en in de winkel op Trekweg 68. Tevens is de Dorpsvisie in te zien op de website www.parregea.nl en hij is te koop voor € 12,50, ook op Trekweg 68.

Lees Dorspvisie hier

Deze dynamische dorpsvisie visie is een leidraad in het bepalen van de toekomst van de dorpen Parrega en Hieslum. Het geeft richting aan de ontwikkelingen die we als dorp wensen. Deze ontwikkelingen gaan over alle aspecten die onze dorpen bezighouden, zoals woonomgeving, verkeer en veiligheid, en ook onderwerpen als gemeenschapszin en verenigingen. Dorpsbelang wil in samenwerking met de gemeente bepalen welke mogelijkheden er zijn om de in de dorpsvisie genoemde ontwikkelingen en prioriteiten te realiseren. Woningbouw, aanleg fietspaden en groenvoorziening zijn 3 speerpunten waarmee Dorpsbelang de komende tijd aan de slag gaat.

Het bestuur van Dorpsbelang heeft het volste vertrouwen dat we in Parrega en Hieslum succesvol uitvoering gaan geven aan de ontwikkelingen en prioriteiten die we als dorp in deze dynamische dorpsvisie hebben gesteld!

Vanuit Dorpsbelang gaan we de dorpsvisie jaarlijks evalueren, maar het staat iedere bewoner vrij om de dorpsvisie vaker op de agenda te zetten.