Pinfisker intro


.
De Pinfiskeris de dorpskrant van Parrega, Hieslum, Dedgum en omstreken. Pinfiskje is een Fries woord en betekent: onderzoeken of nasporing doen.

De Pinfisker wordt huis aan huis bezorgd en staat vol met verhalen over het wel en wee in de dorpen en zijn bewoners, wetenswaardigheden over de activiteiten van de verenigingen,
wist-u-datjes en zelfs een heuse kleurwedstrijd voor de kinderen met echte prijzen! De redactie is voor de inhoud voor het grootste deel afhankelijk van nieuws en stukjes van verenigingen, stichtingen en bewoners van de desbetreffende dorpen.