Dorpsbeeld Parrega

Ons dorp Parrega is in het zuidelijke deel van de gemeente Wûnseradiel gelegen. De provinciale weg Leeuwarden-Workum loopt langs de westzijde van het dorp, parallel aan de Workumer Trekvaart.


Parrega ligt op 6 km afstand van Bolsward en op 5 km van Workum. De afstand tot Sneek is ± 15 km. Ons dorp dorp telt nu ongeveer 500 inwoners. De trekvaart die in 1609 gegraven is splitst Parrega in twee gedeelten. De brug over de trekvaart is al honderden jaren het middelpunt van ons dorp.

parregavogelvlucht

Beschrijving van het dorpsbeeld

De Trekweg heeft een karakteristiek wegprofiel. In het centrale gedeelte van het dorp is de Workumertrekvaart voorzien van een kade met aanlegmogelijkheden voor boten. Op het deel tussen de pastorie en de brug staan bomen. In de tuin voor de pastorie staan twee grote oude kastanjebomen. De bebouwing langs de Trekvaart is kleinschalig, de panden zijn zeer dicht naast elkaar gebouwd, zodat er een gesloten bebouwingswand ontstaat.

De twee boerderijen in Parrega (een stelp en een kop-hals-rompboerderij) zijn als karakteristiek aangemerkt vanwege de oorspronkelijke bouwstijI. Vanwege de grootte drukken de beide boerderijen een stempel op het dorpsgezicht.

De terp met de kerk, de omgang en de waterloop eromheen zijn van belang. De kerk is zichtbaar vanuit het grootste deel van het dorp. Het dorpscafé, de pastorie, de kerk en de tussenliggende panden zijn als karakteristiek aangemerkt. Dit buurtje is redelijk gaaf en heeft een historisch sfeerbeeld. Bij de kerk staan twee woningen als een soort eilandjes tussen de bomen. De ontsluiting is geregeld door middel van een paadje vanaf de Tijnjestrjitte. De woningen zijn achterom ook bereikbaar via de omgang rond de kerk.

Aan de Horstweg staat het voormalige schoolgebouw. Bepalend voor het straatbeeld is de rij leilindes, die in de privé-tuinen staan voor de panden 37 (de school) tot en met 49. Aan de Tijnjestrjilte en langs de Waubertstrjitte staan nieuwbouwwoningen. Hier komen zowel vrijstaande als twee-onder-een kap woningen voor. De nieuwe basisschool ligt aan de Waubertstrjitte evenals de sporthal. De ijsbaan ligt tussen de Waubertstrjitte en de Horstweg in, het clubgebouw annex jeugdhonk staat aan de Horstweg. In het noorden van Parrega aan de Trekweg is een bedrijventerrein