Biljartverslag 2009

Van de Biljartclub “het Bruine Cafe”

Het seizoen is alweer voorbij, 26 leden telt onze club nu en dat betekent een lang maar vooral mooi seizoen. Vrijdag avond 15 mei 2009 werd het seizoen afgesloten met de leden vergadering en aansluitend potbiljart om de nodige harde pegels. Een gezellige avond waarbij nagenoeg alle leden aanwezig waren.

Nadat wij vorig jaar na ongeveer 15 trouwe dienstjaren, afscheid namen van Joop Ruardi als competitie leider, was het dit jaar Sikke Haytema die na zo’n 10 jaar afscheid nam als penningmeester. Beide heren namens de club nog hartelijk dank voor de inzet.

Zoals ieder seizoen zijn er steigers en dalers binnen de club iedereen wil zijn gemiddelde verbeteren. Helaas lukt dat niet iedereen. Uitschieter was dit jaar de heer Folmer Schotanus die dan ook kampioen werd gevolgd door Hieltsje Hiemstra op de tweede plaats en Enne Riemersma op de derde plaats. De hoogste serie werd dit jaar behaald door Bert van der Heuvel met 14 caramboles. Het hoogste nieuwe gemiddelde is voor Eelco de Jong met 43 caramboles. De prijs voor het hoogste gemiddelde verhoudingsgewijs was voor Yme de Jong. Wij hebben het seizoen moeten afsluiten zonder Sikke Haytema die vlak voor het einde moest afhaken i.v.m. zijn gezondheid. Omdat het met Sikke beter lijkt te gaan is het toch een prachtig seizoen gebleven en we hopen op een nog beter seizoen volgend jaar.

Het nieuwe voltallige bestuur ziet er als volgt uit;

Voorzitter   Karel Helder
Penningmeester  Folmer Schotanus
Competitieleider  Sjoerd Rijpma
Secretaris  Tjidze Dijkstra

Kom gerust eens langs op een vrijdagavond, altijd gezellig.

Groeten,

T Dijkstra
Secretaris