Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Christelijke zangvereniging Halleluja

Het gemengd koor is opgericht in 1899 en heeft 15 leden. Deze komen uit Parrega en omgeving.

Christelijke zangvereniging Halleluja 
Werd voorheen 4 stemmig gezongen, maar vanaf jan 2011 3 stemmig, door gebrek aan mannen. Het koor heeft nu 6 sopranen, 5 alten en 4 mannen.
Vanaf 1 maart 2008 staat het koor onder leiding van de Hr. D.Terluin. Het repertoire bestaat uit geestelijke en populaire muziek in verschillende talen.
Jaarlijks word deelgenomen aan het zangvestival van Femuza en de korendag van de KCZB. Verder word enige keren meegewerkt aan een kerkdienst in Parrega en omgeving. Ook word opgetreden in verzorgings tehuizen.
Het doel van de vereniging is om samen in een ontspannen sfeer te zingen en te streven naar een goed resultaat. Hiervoor zijn nieuwe leden van harte welkom op woensdagavond om 19.45 in de kerk van Parrega
Het bestuur bestaat uit M.Breitenbach        secr  telf 579699
                                      H Zijstra-Bosma       pen         541920
                                      Th Postma                voorz       575392
                                      Tj Talsma-Labordus  lid           579583
                                                                       1 maart 2013-03-01