Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gezelligheidskoor Hikke fan de Daam

In januari 2008 zijn we gestart met een nieuw koor. Dit koor is “geboren” n.a.v. het optreden van het viswijvenkoor tijdens het 20-jarig jubileum van de Gearhing. Op de eerste avond waren er al zo’n 10 mensen aanwezig om eens te kijken wat de bedoeling is. Ondertussen zijn er 16 zingende leden en zo nu en dan hebben we een gastzanger/es. Er wordt op de dinsdagavond eens in de 14 dagen gezongen in de Gearhing. Het repertoire bestaat uit van alles en nog wat, shanty’s, evergreens, Nederlands, Fries, je kunt het zo gek niet bedenken, als het leuk is dan wordt het gezongen. Jitske de Boer uit Workum is onze leidster, ze begeleidt ons op de trekzak, die ze in alle soorten en maten heeft en zo nu en dan wordt er ook met slagwerk muziek gemaakt. Het is altijd heel gezellig om zo met elkaar te zingen, tussendoor in een gezellige kring te koffie, bier, wijn fris drinken en na afloop aan de bar nog even napraten voor wie dat wil. Om mee te zingen hoef je niet een zanger of zangeres van hoge kwaliteit te zijn, het gaat om het plezier. Wel wordt – van de heren hoeft het niet zo nodig – eerst de stem opgewarmd met een aantal inzingoefeningen. 
Dus wie denkt dat lijkt me wel wat, schroom niet, kom langs in de Gearhing, in de kleine zaal eens in de 14 dagen op dinsdagavond. Voor informatie kunt u zich wenden tot Wiebren Plantinga of Johannes de Jong.