Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Jeugdvoetbal Parrega

Parrega, Hieslum en Dedgum hebben voor de schooljeugd en de jongeren een voetbalcommissie. Deze commissie organiseert ieder jaar een voetbaltoernooi en een voetbalspelletjesmiddag voor alle kinderen van de basisschoolleeftijd vanaf 5 of 6 jaar.

Het Sinterklaastoernooi is in de sporthal de Gearhing en de voetbalspelletjesmiddag in juni op het sportveld. Alle kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging.

De kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool doen ieder jaar mee aan het regionaal schoolvoetbaltoernooi.

Voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar is er een voetbaltraining op vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur. De contributie voor een jaar is € 25,-. Zomers wordt er op het sportveld getraind.

De leiding van dit jeugdvoetbal is in handen van :

Johan Eddy Kuipers       Trekweg 2        Parrega

Geert Jan v.d. Meer        Horstweg 28    Parrega