Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Onze gemeente wil een kerk zijn voor haargemeente en voor het dorp. Het open staan voor elkaar en het samen gemeente zijn wordt daarbij als belangrijk ervaren. Als gemeente weten wij ons aangeraakt en geroepen door de levende God van  Israël. Wij geloven dat God heel persoonlijk betrokken is op de wereld en op mensen en dat Hij tot op de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in Hem te geloven.

Als gemeente weten wij ons aangeraakt en geroepen door de levende God van  Israël. Wij geloven dat God heel persoonlijk betrokken is op de wereld en op mensen en dat Hij tot op de dag van vandaag mensen roept en uitnodigt in Hem te geloven. Ons fundament ligt in deze Goede Boodschap van Gods liefde voor mensen, zoals we die horen en vernemen in de Bijbel en in het bijzonder in Jezus Christus als de gekruisigde en opgestane Verlosser en Heer. In Zijn voetspoor willen wij God en mensen dienen, samen gemeente zijn en omzien naar onze naaste. Zo proberen wij het Evangelie handen en voeten te geven en vertrouwen wij erop dat Christus ook in deze tijd Zijn gemeente bouwt.

Wie oude etsen en prenten van Parrega uit de 18e en 19e eeuw bekijkt, zullen twee dingen in het bijzonder in het oog springen: Allereerst het vele water, dat aan de ene kant van Parrega als de Workumer Trekvaart, het kanaal tussen Bolsward en Workum, door het dorp stroomt en dat aan de andere kant als uitgestrekte meren en poelen datzelfde dorp in een liefelijke, maar natuurlijk soms ook bedreigende greep houdt.

Ten tweede worden de ogen bijna als vanzelf getrokken naar de stoere zware zadeldaktoren,die als een rots in de branding de golfslag van water en tijd tot op de dag van vandaag heeft weten te trotseren.

De meren, die Parrega ooit tot een beroemd vissersdorp maakten ( een herinnering hieraan is o.a. de windvaan op het dak van de kerk met drie botten erop afgebeeld ), zijn er sinds de drooglegging in 1878 niet meer, de kerk is er nog wel