Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Februari 2024

Café de Harmonie

Zaterdag 3 februari van 17.00 tot 21.00 uur geopend

Inloopochtend

Donderdag 8 en 22 februari van 10.00 uur ’s ochtends tot ongeveer 11.30 uur in de Gearhing

Een inloopochtend met een kopje koffie, een boek ruilen of lenen (gratis), een puzzel ruilen of lenen (gratis), het kan allemaal. Voel je welkom. Hartelijke groet, vrijwilligers inloopochtend, Jantje, Ineke, Tjitske, Aukje, Marianne  

Koekactie CMV Excelsior

Vanaf 12 februari tot en met 17 februari

In deze week komen de leden van Excelsior langs met de Molkwarder Kandykoeken. Van harte aanbevolen!

Breiclub

Dinsdag 20 februari rond 9.30 uur, Horstweg 14 te Parrega

Voor de breiclub komen we weer bij elkaar bij Marianne Poelstra thuis, we beginnen zo rond half 10, later aanschuiven mag altijd. Wil je meedoen? Of in ieder geval graag uitgenodigd worden? Geef je mobiele nummer door via 0622031165 dan kom je in de appgroep en ben je altijd op de hoogte van de data.

NOODOPROEP / Bericht van de Gearhing !!!

Beste bewoners van Parrega, Hieslum en Dedgum.

Dit jaar stoppen er drie leden met het bestuurswerk van de Gearhing. Dat betekent dat er drie personen overblijven en dat zijn er niet genoeg!!! Daarom zijn we dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben er minimaal 4 nodig, maar als er 6 nieuwe bestuursleden komen betekent dat alleen maar dat er meer taken kunnen worden verdeeld. Voel je wat voor dit bestuur? Een “bedrijf” wat al 37 jaar goed loopt? We zoeken iemand voor financiën (in twee delen), iemand voor het beheren van de agenda, iemand voor het voorzitterschap, iemand voor het regelen van vrijwilligers, iemand voor de contacten met de gemeente. We hopen van harte op jullie medewerking, anders………Wil je meer informatie? Dat kan via Geke Riemersma, Tietsia Hiemstra, Sjoerd Rijpma, Grietje Boonstra, Doede Graafsma of Marianne Poelstra.

Tevens zijn we ook op zoek naar nieuw schoonmaakpersoneel, dit is op basis van een vrijwilliger vergoeding per uur.

Wil je hierover meer informatie dan kun je dat krijgen bij Tietsia Hiemstra of Marianne Poelstra.

Vooraankondigingen

Zaterdag 2 maart            buurtvolleybal toernooi vanaf 9.30 uur in de Gearhing

Dinsdag 5 maart             ledenvergadering begrafenisvereniging Gedenk te Sterven om 20.00 uur in de Gearhing

Dinsdag 12 maart           ledenvergadering Dorpsbelang om 20.00 uur in de Gearhing

Kerkdiensten in de maand februari

Zondag 04 febr. 10.00 uur (vanaf 09.45 inloop met koffie/thee): gezamenlijke doorstartdienst van de drie

gemeenten van HET PAD in Exmorra m.m.v. het GELEGENHEIDSKOOR, voorganger pastor Hieke Plantinga-Folkertsma; de collecte is bestemd voor het Wereld-diaconaat voor Bangladesh

Zondag 11 febr. 09.30 uur: voorganger ds. Stephan  de Jong van Oudemirdum, dienst in Parrega

Zondag 18 febr. 09.30 uur: voorganger dhr. K. Fredriks, dienst in Exmorra

Zondag 25 febr. 09.30 uur: voorganger ds. Wim Andel, ZWO-dienst in Parrega

Zondag 03 mrt. 09.30 uur: voorganger ds. Cees Glashouwer van Harlingen, dienst in Exmorra

Kopij voor de Pinfisker kunt u mailen naar pinfisker@parregea.nl of inleveren op Trekweg 68. De inleverdatum voor de eerste editie 2024 van de Pinfisker is 8 maart 2024.

Kopij voor op ‘e Hichte kunt u tot 26 februari mailen naar agenda@parregea.nl, of inleveren op Trekweg 118.