Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Café de Harmonie

2 januari van 17:00 tot 21:00 uur geopend

Het café is geopend op elke 1e zaterdag van de maand.

Ouderensoos

6 januari van 15:00 tot 17:00 uur in de Gearhing

Elke eerste woensdag van de maand is er een ouderensoos in de Gearhing.

Kosten € 2,50 per persoon per keer incl. koffie/thee en koek.

Voor meer informatie: Boukje Rypma, tel. 0515-0515-579521

Oud papier

9 januari vanaf 8:30 uur

Optreden Piter Wilkens

31 januari aanvang 15:30 uur in de kerk van Dedgum

Voor de eerste keer in de zuidwesthoek, zondag 31 januari, Piter Wilkens in de kerk van Dedgum.

Kaarten reserveren €12,50 p/p vanaf 16 januari op

Nieuwjaarsborrel

16 januari vanaf 16:00 uur in de Gearhing

Kopij voor de Pinfisker kunt u inleveren tot 11 januari 2016.

De uitgave van de volgende Pinfisker is begin februari 2016.

Kopij voor op ‘e Hichte kunt u mailen naar agenda@parregea.nl, of inleveren bij Enne Riemersma, Trekweg 68.