Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Mei 2024

Herinnering aan de contributiebetaling Dorpsbelang 

Helaas is nog niet van alle leden de jaarlijkse contributie ontvangen. Van de inkomsten worden onder andere de kosten voor de Op ‘e Hichte betaald waardoor iedereen elke maand op de hoogte is van de activiteiten die worden georganiseerd. De contributie voor 2024 bedraagt €10,- per adres en kunt u (bij voorkeur) overmaken op rekening NL 35 RABO 0372 1128 62 t.n.v. VER.V. DORPSBELANG PARREGA EN HIESLUM onder vermelding van uw adres. Hier kan ook onderstaande QR-code voor worden gebruikt. Of u doet €10 contant, in een envelop, met vermelding van naam en adres, in de bus van Louise Riemersma (Trekweg 124 in Parrega) of Dirk de Leur (Sierdsmaweg 4 in Hieslum).

Herdenking 4 mei en bevrijdingsdag 5 mei

Zaterdag 4 mei om 19.30 uur in de kerk van Hieslum en rond 20.30 uur bij de kerk in Parrega

Op zaterdag 4 mei zal de jaarlijkse HERDENKING plaatsvinden in en rond het kerkgebouw in Hieslum. In de vorige Op ‘e Hichte bent u hierover uitgebreid geïnformeerd.

Aanvang in Hieslum om 19.30 uur waarna om 20.00 uur de kranslegging en de 2 minuten stilte bij het monument. Om ongeveer 20.30 uur is het vervolg op de begraafplaats in Parrega. Het Nationaal Comité roept op om vanaf 18.00 uur de vlaggen halfstok te hangen. Op zondag 5 mei mogen we de BEVRIJDINGSDAG vieren. De oproep is dan om de gehele dag de vlaggen in top te hangen. Het bestuur van de Oranjevereniging.

Café de Harmonie

Zaterdag 4 mei is het café NIET open

Inloopochtend

Donderdag 2, 16 en 30 mei vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot ongeveer 11.30 uur in de Gearhing

In de maand mei is er drie keer inloopochtend. Kom je ook gezellig een kopje koffie drinken? En als je van lezen of puzzelen houdt dan kun je te kust en te keur uitzoeken uit de boeken en puzzels in de kasten. Wil je voor de zomer wat extra voorraad hebben, dat kan ook. Want na mei is er een zomerstop voor wat betreft de inloopochtend. Uiteraard mag je op een later moment altijd nog even langskomen op het moment dat de Gearhing open is of je moet even contact opnemen met Marianne (0622031165).

Flessenactie basisschool de Paadwizer

Maandag 13 mei t/m vrijdag 17 mei

Deze week organiseert de Paadwizer een flessenactie voor een nieuw speeltoestel. De hele week mogen de flessen worden ingeleverd op school. Op vrijdagmiddag 17 mei komen de kinderen van de bovenbouw door het dorp om flessen bij u op te halen. U mag ze klaarzetten bij de deur. Alvast bedankt namens alle kinderen!

Concert van de band Swamp in Muzykkafee DeVille

Zaterdagavond 25 mei om 21.00 uur in Muzykkafee DeVille te Hieslum

De Nederlandse groep Swamp heeft zich ontwikkeld tot een van de meest toonaangevende Europese bands waar het gaat over een geheel eigen interpretatie van en mix van Cajun, Zydeco, TexMex en andere aanverwante muziekstijlen. De groep speelt met veel succes op podia in binnen- en buitenland. Het belooft een swingende avond te worden in Hieslum. Zie voor meer in info www.devillehieslum.nl

Nationaal MS Fonds                                                       

collecteweek 27 mei t/m 1 juni

MS is de meest invaliderende ziekte onder jonge mensen. De droom van het Nationaal MS Fonds is een toekomst zonder MS. Help jij mee deze droom te verwezenlijken? Dat kan door in de week van 27 mei tot en met 1 juni 2024 te doneren. In deze week komt de collectante bij u langs. Doneren kan contant in de bus of via QR code.

Tevens zoeken wij nog collectanten voor de omliggende dorpen van Parrega. Collectanten kunnen zich aanmelden via het MS fonds. Het MS fonds geeft het door aan de plaatselijke collectanten. 

Oproep organisatie Dorpsreünie

Geachte dorpsgenoten, tijdens een bestuursvergadering van Dorpsbelang kwam het idee om volgend jaar een Dorps reünie te organiseren. Dit is ondertussen alweer 25 jaar geleden! Hier hebben we natuurlijk wel voldoende mensen voor nodig om dit te organiseren. We hebben sowieso nog 3 personen nodig, om het te organiseren.

Piet van der Meer en Johannes W Plantinga hebben hun medewerking al toegezegd.

Wie wil ons versterken? Graag je reactie voor 1 mei naar: plantingaj@home.nl of een telefoontje naar 0643828194

Oproep: Mogelijkheid tot nieuwbouw in Parrega
Na de afgelopen Dorpsbelang vergadering is er een bouwcommissie groep opgericht en zijn we gestart met het verkennen van de mogelijkheid tot nieuwbouw in Parrega. De locatie hiervoor is aan de oostzijde van het dorp, richting Hieslum.
Het is nu eerst belangrijk om de wensen en behoeften van potentiële kopers in kaart te brengen, zodat de gemeente een goed beeld krijgt van de vraag naar verschillende soorten woningen. We moedigen iedereen die geïnteresseerd is in een bouwkavel in Parrega aan om contact op te nemen met dorpsbelang@parregea.nl of met een van de leden van de bouwcommissie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwbouwplannen een succes worden en aansluiten bij de behoeften van de gemeenschap.

Johannes Plantinga, Jelle Frank Plantinga, Doede Graafsma, Alie Cnossen en Antje Adema

KERKDIENSTEN IN DE MAAND MEI

Zondag 05 mei           09.30 uur: voorganger dhr. W. Prins, dienst in Parrega

Donderdag 09 mei    10.00 uur: voorganger pastor Hieke Plantinga-Folkertsma, Hemelvaartsdag, dienst

                                      in Dedgum, vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee klaar

Zondag 12 mei           09.30 uur: voorganger ds. C. Glashouwer, dienst in Parrega

Zondag 19 mei           09.30 uur: voorganger da. A.E. de Jong, Pinksterzondag, dienst in Exmorra

Zondag 26 mei           10.00 uur: voorganger ds. Albert Roodenburg van Apeldoorn, dienst in Tjerkwerd met

                                      medewerking van het Gelegenheidskoor van de gemeenten van HETPAD

Kopij voor de Pinfisker kunt u mailen naar pinfisker@parregea.nl of inleveren op Trekweg 68. De inleverdatum voor de tweede editie 2024 van de Pinfisker is 7 juni 2024.

Kopij voor op ‘e Hichte kunt u tot 28 mei mailen naar agenda@parregea.nl, of inleveren op Trekweg 118.