Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Begrafenisvereniging “Gedenk te Sterven”

 “Gedenk te Sterven” Met onze ongeveer 330 leden zijn we een vereniging die nog op een traditionele manier uitvaarten verzorgt.

Het is een stukje lastenverlichting wanneer bij een sterfgeval alles geregeld wordt door de bode.Verder zijn wij ook benaderd door een verzekeringsmaarschappij waardoor het mogelijk is om bij te verzekeren, zodat er in ieder geval geen financiële tegenvallers zijn. Dit staat verder los van de vereniging. Wij proberen ons op de hoogte te houden van nieuwe dingen om zo op de wensen van de leden in te kunnen gaan voor zover dat mogelijk is. Vanaf 18 jaar vallen kinderen niet meer onder het lidmaatschap van hun ouders en kunnen zij zelf lid worden.

Het lidmaatschap bedraagt € 10,- per persoon per jaar.

De uitkering is momenteel € 600.- De ledenadministratie wordt verzorgd door J. Jansen-Feenstra 0515 579607 
De bode is J. Ykema 0515 560177 (b.g.g. 579607)