Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CBS de Paadwizer

De Paadwizer is de enige school voor basisonderwijs in Parrega. Het is een Christelijke school met “ruimte” voor kinderen van ouders met geen of een andere levensovertuiging.


Waar staan we als school voor?

We staan voor kwalitatief goed onderwijs op levenbeschouwelijk, pedagogisch en onderwijskundig terrein. Op grond van Bijbelse waarden en normen bouwen we samen aan een school waarop iedereen zich veilig voelt en met plezier naar toe gaat. Onze school wil een “thuis” zijn voor iedereen. De buitenkant van het schoolgebouw symboliseert dat gevoel. Door de vele kleine daken lijken het allemaal kleine huisjes die tegen elkaar zijn aangebouwd.
“Goed omgaan met elkaar” vinden we op school belangrijk. Op de Paadwizer proberen we daarin een voorbeeld te zijn.

Onze school werkt met het zgn. jaarklassensysteem. Op grond van hun leeftijd zitten de kinderen bij elkaar in de klas. Er zijn acht groepen, waarvan steeds twee groepen in één klas zitten. De gecombineerde groepen zijn: gr.1/2, gr. 3/4, gr. 5/6 en gr. 7/8. Binnen het jaarklassensysteem wordt gestreefd naar onderwijs op maat voor alle kinderen.

Voor meer informatie kunt U een afspraak maken met de directeur, de Schoolgids aanvragen en bovendien zijn we op internet te vinden: www.paadwizer-parrega.nl.

C.B.S. De Paadwizer
Waubertstrjitte 18
8763 MS Parrega
tel. 0515 579622 
email: post@paadwizer-parrega.nl