Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Christelijke Muziekvereniging Excelsior

Christelijke Muziekvereniging Excelsior


Excelsior Parrega is een harmonieorkest dat al sinds 1893 bestaat.Het korps heeft een lange geschiedenis, en meer bijzonder is dat vanaf het begin het korps een harmonieorkest is.Het orkest bestaat uit hout- en koperblaasinstrumenten en slagwerk.
Door deze combinatie van instrumenten heeft een harmonie een eigen klankkleur.Excelsior bestaat uit ongeveer 35 leden. Onze leden komen niet alleen uit Parrega maar bijvoorbeeld ook uit Hieslum, Ferwoude, Workum, Hindeloopen, Bakhuizen, Schettens en Bolsward.
Muziek maken is een prachtige vrijetijdsbesteding.

A-orkest
Elke donderdagavond wordt er van 19.30 uur tot 21.30 uur gerepeteerd in De Gearhing in Parrega.
Hierna is er nog de mogelijkheid om na te praten aan de bar.
De jaarlijkse hoogtepunten zijn het voorjaarsconcert, kerst- of nieuwjaarsconcert en muziekfestivals.
Daarnaast verleent Excelsior haar medewerking aan kerkdiensten, optochten en wandeltochten. Eens in de zoveel jaar wordt er deelgenomen aan een concours.
Kom gerust eens binnenlopen om te kijken en een instrument te proberen. Nieuwe leden zijn heel welkom bij onze muziekvereniging. Schroom dus niet! Kom gerust eens binnenlopen om kennis te maken.

Jeugdorkest de Nije Noaten
Excelsior heeft ook een eigen jeugdorkest, de Nije Noaten.
Naast muziekles is het erg belangrijk om samen muziek te maken. Zodra de leerlingen maar een beetje noten kunnen lezen, mogen ze direct al meespelen bij de Nije Noaten. Hierdoor hebben we een mooie grote groep jeugdleden die samen muziek maken. Want samen muziek maken is veel leuker dan alleen.
De Nije Noaten repeteren elke donderdagavond van 18.30 uur tot 19.15 uur.
Zodra de leerlingen hun A-diploma hebben, mogen ze ook al meespelen met het A-orkest.

Dirigent
Beide orkesten staan onder leiding van dirigent Marten Miedema.
Marten Miedema heeft een hele muziekcarrière achter zich. Momenteel is hij werkzaam als docent trompet, examencoördinator en hoofd korpsopleiding bij het Centrum voor de Kunsten & Ritmyk in Sneek. Ook is Marten als trompetdocent werkzaam voor de Fryske Blaas Akademy.
In 1987 behaalde hij het praktijkdiploma HaFaBra-direktie.
Momenteel is Marten Miedema dirigent van Harmonie-orkest “Excelsior” Parrega en de Fanfareorkesten “De Bazuin” Tzummarum en “Studio” uit It Heidenskip.

Donateurs
Donateurs zijn heel belangrijk voor Excelsior. Daarnaast worden er nog verschillende acties gedaan om de kas te spekken, zoals de verkoop van suikerbroden, koeken en elk jaar wordt er gecollecteerd voor de Anjeractie.Bekijk ons op facebook: https://www.facebook.com/search/top?q=cmv%20excelsior%20parrega
Voor informatie kan contact worden opgenomen met Anneke Leijenaar.
(telnr: 0515-579463 ) of via een mail naar cmvexcelsiorparrega@gmail.com.