Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorpsbelang

De vereniging van dorpsbelang te Parrega-Hieslum e.o.is opgericht op 15 maart 1917.
De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de leefomgeving in zowel sociaal, creatief, cultureel als materieël opzicht.
Dit proberen we op verschillende manieren te doen.

* Het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van Parrega/Hieslum e.o.

* Het contact met gemeente over allerhande zaken wat betreft de leefbaarheid van onze dorpen.

* Het steunen van bestaande of op te richten verenigingen. Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 personen.

Om lid te worden van de vereniging betaal je een bedrag van €10,- per jaar. Per huishouding hoeft maar één iemand lid te zijn. Eens per jaar wordt een jaarvergadering gehouden waarin onder andere de bestuursverkiezingen plaatsvinden. Er is een jaarverslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en ook een jaarverslag van de financiele zaken van de vereniging. Verder is er momenteel regelmatig contact met de gemeente over het nieuwe bestemmingsplan, de dorpsvernieuwing en de aanpak van de kruisingen. Dit alles is nog in de voorbereidende fase.

Voor de verdere activiteiten vindt u in de Pinfisker en de ‘Op é Hichte’ het actuele nieuws.