Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gymnastiekvereniging Parrega

Veel bewegen is gezond.
Het stimuleert de motorische ontwikkeling
en zorgt er voor dat je lekker in je vel zit.

Het kan bijdragen aan zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Bij gymnastiek train je veel spieren en beweeg je op een plezierige en uitdagende manier.
Daarom is het fijn dat je zo dicht bij huis deze sport kunt beoefenen.

De gymvereniging Parrega is opgericht in 1959. Dit betekent dat de vereniging al meer dan 60 jaar bestaat! We hopen dat we de vereniging nog vele jaren springlevend kunnen houden.

Lestijden
De gym- en turnlessen vinden plaats op maandag en donderdag in de Gearhing te Parrega. De lestijden zijn als volgt ingedeeld:

Maandag
16:00 – 17:30    Turnen meisjes C 2012 – 2014 *
17:30 – 19:00    Turnen meisjes B 2009 – 2011 *

Donderdag
15:30 – 16:15    Peuters/kleuters vanaf 3 jaar t/m basisschoolgroep 2
16:15 – 17:15    Turnen meisjes D vanaf basisschoolgroep 3
17:15 – 18:15    Turnen jongens vanaf basisschoolgroep 3
18:15 – 19:45    Meisjes vanaf 2008 *

* Deelnemers van deze groep worden uitgenodigd door juf Britta

Tijdens de schoolvakanties en feestdagen worden er geen gym- en turnles gegeven

Veiligheid voor de kinderen tijdens de lessen is voor ons als leiding en bestuur erg belangrijk. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan. Afgezien daarvan is deelname aan de lessen op eigen risico.

Leiding
De leidster van onze gymvereniging is Britta Heins uit Workum. Voor vragen over gym of turnen kunt u voor of na de les bij haar terecht. Als uw kind verhinderd is kunt u dit telefonisch aan Britta doorgeven via telefoonnummer: 0515–543833 of 06-36115372 .

Van de meisjes van de recreatie en de turnselectie wordt verwacht dat ze (in ieder geval tijdens de wedstrijden) de verenigingsturnpakjes dragen. Het huurtarief van deze turnpakjes bedraagt € 7,50 per jaar. Dit dient tegelijkertijd met de contributie betaald te worden.

De contributie (met eventuele huurkosten van het turnpakje) dienen uiterlijk voor 1 december overgemaakt te worden op bankrekeningnummer:

NL89 RABO 0372 1112 11 t.n.v. Gymvereniging Parrega o.v.v. naam kind.

Heeft men voor 1 december niet betaald dan wordt er per maand overschrijding van €5,- extra in rekening gebracht.

Bestuur

Algemeen E-mailadres van de vereniging: gym.ver.parrega@gmail.com