Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hervormde Gemeente

Gemeente Parrega/Hieslum en Tjerkwerd/Dedgum
De hervormde gemeenten Parrega-Hieslum en Tjerkwerd-Dedgum vormen een combinatie.

Beide gemeenten hebben een grote zelfstandigheid. Deze zelfstandigheid uit zich door o.a. eigen kerkgebouwen, kosters, organisten en kerkenraden. de combinatie bestaat daaruit, dat er één predikant is voor beide gemeenten. De predikant voor deze beide gemeenten is:

    
 Parrega Hieslum Tjerkwerd       Dedgum

ds. G. Groeneveld

Trekweg 54

8763 ME Parrega
0515-579190 

Iedere zondag is er een kerkdienst. De dienst begint om 9.30 uur of om 11.00 uur. Een enkele keer in het jaar is er een dienst om 19.30 uur. Meestal worden de diensten in de kerk van Parrega gehouden, één keer per maand in de kerk van Hieslum. Plaatsen en tijden worden altijd in het kerkblad, wat iedere week verschijnt, bekend gemaakt. Ook hangt er een preekrooster van een heel jaar op het prikbord in de voorkerk.

Voor kinderen van 4 tot 8 jaar en van 9 tot 12 jaar is er kinderkerk.

Ongeveer 5 x per jaar is er een speciale jeugddienst die georganiseerd wordt door de jeugddienstcommissie.
De liturgiecommissie verzorgt een vijftal zangdiensten per jaar. Vijfmaal per jaar wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is een open viering waarbij iedereen welkom is.

Voor meer informatie, ga naar onze Website:
http://www.pkn-parrega.nl/  
 
Marianne Poelstra (scriba)
Horstweg 14
8763 MP Parrega
0515-579807 

Horstweg 14 8763MP Parrega