Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Oranjevereniging

De Oranjevereniging Parrega-Hieslum e.o.

De Oranjevereniging is opgericht op 11 mei 1945.

Momenteel zijn er 11 bestuursleden en telt de vereniging 250 leden.

de dorpsfeesten vind je hier

Het lidmaatschapsgeld bedraagt €10,- per gezin met kinderen tot 16 jaar. Kinderen vanaf 16 jaar dienen zelf lid te worden. Leden kunnen gratis deelnemen aan het ontbijt tijdens het dorpsfeest en meedoen aan de vele activiteiten. In november is de jaarlijkse ledenvergadering, als u lid bent ontvangt u hiel-voor een uitnodiging.
Op deze avond kunt u uw op- of aanmerkingen over de festiviteiten kwijt en kunt u ideeën aandragen voor het komende jaar.
Wij waarderen het altijd zeer dat deze avond door leden wordt bezocht.

Wat doet de Oranjevereniging:

Op 30 april (Koninginnedag) wordt er iets georganiseerd voor de kinderen van de lagere school en ’s middags iets voor de ouderen. Geregeld wordt er op de avond-¬ook iets gedaan (meestal een toneelstuk).

Verder worden jaarlijks op 4 mei de oorlogsslachtoffers herdacht op de begraafplaatsen in Hieslum en Parrega. De schoolkinderen van groep 7 en 8 verlenen hierbij hun medewerking. Eén maal per 5 jaar wordt er een speciale dienst gehouden op 4 mei.

De Oranjevereniging organiseert jaarlijks het dorpsfeest in het eerste weekend van juli op de vrijdag en zaterdag. Het dorpsfeest van Parrega (en dan met name de zaterdagavond) is de laatste jaren uitgegroeid tot een groots evenement. Op de zaterdagavond wordt de feesttent bezocht door ca. 800 personen. Dit vergt een enorme organisatie, maar tot op heden is het altijd prima gelukt, mede dankzij de vele’ vrijwilligers die elk jaar weer beschikbaar zijn om te helpen. Eén keer per 5 jaar is er een optocht, evenals een zeskamp.
In juni wordt een viswedstrijd voor jonge en oude leden gehouden.

Hopelijk bent u zo een beetje op de hoogte van het reilen en zeilen van deze vereniging

Een vriendelijke groet namens het bestuur