Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Peuterspeelzaal It Pjuttehonk

Op 1 september 1982 is de peuterspeelzaal met steun van de gemeente door een groepje enthousiaste ouders gestart. Omdat de dorpen klein zijn en de doelgroep ook zijn Tjerkwerd, Parrega, Dedgum, Hieslum en de kleine omringende dorpjes aangewezen op een gezamenlijke peuterspeelzaal.

De peuterspeelzaal heet officieel Stichting Peuterspeelplaats Tjerkwerd-Parrega en heeft z’n eigen statuten. De peuterspeelplaats is gevestigd in CBS de Reinboge waar de peuterspeelzaal een prachtig nieuw eigen lokaal heeft dat ook door de TSO en BSO gebruikt wordt.
Het doel van de stichting is het bevorderen van de algehele ontwikkeling van het jonge kind door het in groepsverband te laten spelen, onder leiding van een vakbekwaam iemand.

Peuters van twee tot vier jaar uit bovengenoemde dorpen bezoeken de peuterspeelzaal. Er kan worden gekozen uit één van de drie ochtenden. Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is de peuterspeelzaal open. Als de peuter gewend is en er behoefte ontstaat om vaker te gaan, kan in overleg met de peuterleiding besloten worden om het aantal ochtenden uit te breiden. Een peutergroep bestaat uit maximaal 14 peuters. De Stichting heeft de beschikking over één vaste gediplomeerde peuterleidster, die alle ochtenden lesgeeft als de peuterspeelzaal open is. Tijdens deze ochtenden wordt ze geholpen door één van de ouders die per toerbeurt meedraait. De juf houdt een vast schema aan, waardoor de aansluiting en doorstroming op de basisschool vergemakkelijkt wordt. Ook is er regelmatig overleg tussen basisschool en peuterspeelzaal en worden lesmaterialen aangepast of uitgewisseld.

Sinds 2008 valt it Pjuttehonk onder een koepelstichting genaamd PWW (PjuttewurkWunseradiel). De ouderbijdragen worden door PWW geint.
 De Stichting wordt bestuurd door een vrijwillig bestuur.

Heeft u vragen, opmerkingen of aanmeldingen? U kunt dan op de peuterochtenden (ma-wo-vr) bellen naar de peuterspeelzaal, de leidster zal u dan te woord staan.

Een vriendelijke groet namens het bestuur van It Pjuttehonk.

Peuterspeelplaats It Pjuttehonk
Waltaweg 29
8765 LM TJERKWERD