Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Herinneringen aan Durk Bleeker

Mijn ouders, Auke de Jong en Akke van der Baan zijn in 1921 getrouwd, en vader werd landarbeider op Hieslum, Montjepolle de nu onbewoonde boerderij, achter Joh. Zijlstra.
Ze kregen in 1922 een zoon Yke genaamd, en moesten hun biezen pakken. Vader vroeg waarom, die boer zei, je hebt nu een jongen en die zit straks in mijn appel en perenbomen. Ik denk dat het jaloersheid is geweest want ze hadden zelf geen kinderen.


Mijn ouders zijn toen verhuisd naar Parrega, in het huis naast Joop Ruardi, dat huis is nu van de fam. Kreuder. Het huis was vroeger van Dirk Bleeker, de grootvader van Dirk Bleeker van het Surein. Mijn ouders betaalden destijds fl. 2.50 huur in de maand. Achter het huis waar we woonden had Bleeker een hooiberg en veestalling voor 10 koeien en hij was brugwachter. Hier zijn nog 7 kinderen geboren, er zijn nog 6 in leven. Yke is 22 jaar geworden, 1922-1944. Romkje is 70 jaar geworden, 1931-2001. De andere 6 variëren van 72 tot 85 jaar. Vader is 52 jaar geworden, 1895-1948 (keelkanker). Moeder is 94 jaar geworden 1899-1993.
Ik was ongeveer 4 jaar, en was altijd bij Bleeker in de stal, en gaf de kalfjes drinken en deed al kleine werkzaamheden, ik was 9 jaar toen heb ik daar het melken geleerd. Als ik uit school kwam ging ik direct weer naar Bleeker. Waar het fietspad doorloopt naar Blauwhuis, dat stuk land was ook van Bleeker.
Als de koeien daar in het land waren, liep ik ‘s morgens half vijf met het melkkarretje erheen en later weer terug, zodat ik soms in school zat te slapen. Ze maaiden de bermen met de zeis, en dan moest ik het schudden met de hark. Als ze  op het land bezig waren mocht ik de bakker, als die langs kwam, vragen om een koek, en die mocht ik dan laten opschrijven voor Bleeker. Na schooltijd ‘s middags deden we het hooi in hopen en  ‘s avonds haalden we het op en kwam het in de hooiberg.
Op zondagsmorgen kreeg ik altijd een broodmaaltijd mee naar huis, daar zat dan een ei en een stuk suikerbrood bij, dat kregen we thuis niet omdat dat was kennelijk te duur was. De broers en zussen wilden ook wel een stukje proeven, maar ik zei: “ik heb het verdiend”. Een ei kregen we alleen met Pasen.
In 1938 was ik negen jaar toen de boerderij gebouwd is waar Dirk Bleeker nu woont. Er stond een boerderij ongeveer 300 meter achter deze boerderij, die is afgebroken daar is de huidige boerderij weer van opgebouwd. Rechts boven de soldaten staan de bomen nog (zie foto). Ik kreeg later de ondereinden (stobben) bij ons thuis en maakte ze klein voor in de kachel, veel werk. Ik ben bij Bleeker mijn hele schooltijd geweest en heb daar veel geleerd.
Nu met deze laatste Bleeker is er voor mij een groot stuk historie verstreken.


Jan de Jong, Workum oktober 2009